Omrop Fryslân ontwikkelt nieuwe verbindingswagen

Omrop Fryslân heeft in eigen beheer een nieuwe verbindingswagen voor Radio gebouwd. Samen met Triple Audio hebben wij een zeer eenvoudig te bedienen HF systeem ontwikkelt. 

De HF set bestaat uit een breedband ontvanger voor een WZ rondom de wagen, een breedband zender voor naar de studio, een smalband zender,een CSI ontvanger en een GSM vork voor het retoursignaal vanaf de studio. De verslaggever heeft slechts 2 knoppen te bedienen: set AAN/UIT en selfsupport/techniek. Zolang de set in selfsupportmodus staat, is het aanzetten van de set voldoende om alle zenders en ontvangers in te schakelen en contact te maken met de studio.

Door een perfecte integratie met MDC.net is het mogelijk de breedbandzender en ontvanger en de smalbandzender vanaf de studio te bedienen, zonder dat er op locatie iets voor hoeft te gebeuren. Ook retourschakelingen worden automatisch gedaan. Standaard wordt CSI gebruikt als retoursignaal, maar inbellen op de GSMvork van de wagen is voldoende om het retoursignaal automatisch daarop over te laten schakelen. Naast HF heeft de wagen ook de beschikking over een (KA-) satelietmogelijkheid, om hiermee verbinding te maken hoeft de verslaggever alleen de satelietapparatuur aan te zetten en opdracht tot verbinding te geven. De schotel richt zelfstandig uit, waarna de IP codec van de wagen zich aanmeldt en de technicus vanaf de studio in kan bellen. Signaalroutingen van en naar de codec worden automatisch gedaan. Al met al een slim uitgedacht systeem, waarbij gemak voor de verslaggever voorop staat.

Geschreven door: Martin Wijbenga, 1e Programmatechnicus Omrop Fryslân